Posts

Showing posts from November, 2012

IlmuDibawaKeSyurga

Persoalan tentang ilmu

Ilmu merupakan harta termahal dalam hidup kita. Hanya dengan ilmu, kita boleh berjalan menuju ma’rifatullah dan mencapai keredhaan-Nya di dunia dan akhirat. Mengingat pentingnya ilmu bagi kehidupan, kita diperintahkan momohon tambahan ilmu kepada Allah. Keutamaan ilmu bagi kehidupan juga dijelaskan dalam hadis-hadis Rasul s.a.w. berikut:
 “Barang siapa yang dikurniakan ilmu oleh Allah, maka ia telah diberi bahagian yang sempurna sekaligus kebahagiaan yang sempurna.”      “Keutamaan ilmu itu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agamamu adalah wara’ (menjaga dari sesuatu yang haram).” (HR.Tabrani dan Hakim).      “Keutamaan seorang ‘alim dengan orang yang ahli ibadah itu laksana bulan di malam purnama dengan bintang-bintang.” (HR.Ahmad Ibnu Hibban).      “Barang siapa yang Allah mengkehendaki baik padanya, maka Dia memahamkannya dalam agama.” (HR.Ahmad, Bukhari, dan Muslim).      “Sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi. Para nabi tidak mewariskan d…

“ KETIKA MULUT DIKUNCI, TANGAN DAN KAKI BERSAKSI”.

Persoalan tentang nikmat dan amal
Sering kali, tanpa sedar, kita mengabaikan hal penting dalam hidup ini, iaitu nikmat hidup dan kehidupan itu sendiri. Beberapahalyang perlu kita renungkan berkait dengan nikmat hidup adalah seperti berikut: 1.Hanya Allah yang mampu memberikan nikmat hidup kepada kita. Apa yang akan terjadi apabila kita tidaak diberikan nikmat hidup oleh Allah? Bagaimana nasib kita kita jika Allah memberhentikan nafas kita walaupun hanya beberapa minit? Tentunya, kita akan mati, bukan? 2.Allah menjadikan manusia dengan sebaik-baik rupa dan bentuk. Apa yang akan terjadi jika Allah menciptakan kita dalam bentuk binatang? Ini semestinya buruk bagi kita. 3.Allah menjadikan kita khalifah(pemimpin) dimuka bum ini. Kita ditugaskan untuk mengurus dan mengatur bumi. Kita juga dipersilakan dibumi ini untuk menikmati segala sesuatu yang ada dibumi, asalkan halal dan tidak dilarang oleh hukum agama. Apa yang akan kita alami apabila Allah ciptakan kita sebagai syaitan? Tentunya kita …