Cinta Hakiki

Cinta Hakiki

Sunday, November 18, 2012

IlmuDibawaKeSyurga

Persoalan tentang ilmu

Ilmu merupakan harta termahal dalam hidup kita. Hanya dengan ilmu, kita boleh berjalan menuju ma’rifatullah dan mencapai keredhaan-Nya di dunia dan akhirat. Mengingat pentingnya ilmu bagi kehidupan, kita diperintahkan momohon tambahan ilmu kepada Allah. Keutamaan ilmu bagi kehidupan juga dijelaskan dalam hadis-hadis Rasul s.a.w. berikut:
    
 “Barang siapa yang dikurniakan ilmu oleh Allah, maka ia telah diberi bahagian yang sempurna sekaligus kebahagiaan yang sempurna.”
     “Keutamaan ilmu itu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agamamu adalah wara’ (menjaga dari sesuatu yang haram).” (HR.Tabrani dan Hakim).
     “Keutamaan seorang ‘alim dengan orang yang ahli ibadah itu laksana bulan di malam purnama dengan bintang-bintang.” (HR.Ahmad Ibnu Hibban).
     “Barang siapa yang Allah mengkehendaki baik padanya, maka Dia memahamkannya dalam agama.” (HR.Ahmad, Bukhari, dan Muslim).
     “Sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka, barang siapa mengambil ilmu tersebut, bererti ia telah memperoleh bahagian yang sempurna.” (HR.Ahmad dan Ibnu Hibban).
     “Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan.” (HR.Muslim).

Dengan ilmu, seseorang boleh meraih syurga. Akan tetap, dengan ilmu juga, seseorang boleh tercampak ke dalam neraka. Rasululllah s.a.w. telah mengingatkan dalam hadis :
     “Malaikat Zabaniyah akan mencabut nyawa para ulama yang mengerjakan kejahatan, sebelum dia mencabut nyawa orang-orang kafir. Melihat hal ini, para ulama itu membantah, ‘Mengapa kami diseksa sebelum orang-orang kafir itu?’ Zabaniyah menjawab, ‘Orang-orang berilmu tidaklah sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kamu melakukan kesalahan, padahal kamu telah mempunyai pengetahuan tentang kesalahan itu.”

Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa, “Pada hari kiamat, seseorang akan dibawa dan dimasukkan ke dalam neraka. Ususnya menggantung dan tubuhnya bergerak memutar seperti seekor lembu yang berputar mengelilingi batu penggilingnya. Para penghuni neraka berkumpul di sekelilingnya, lalu bertanya kepadanya, “Apa yang terjadi denganmu?” Bukankah engkau sering memerintahkan kami melakukan pernuatan baik dan melarang perbuatan buruk?” orang itu menjawab, “Aku sering menyuruhmu, tetapi tidak berbuat sesuai dengan perkataanku.”
Rasulullah telah mengajarkan hal ini dalam doanya :
     “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak didengar, jiwa yang tidak pernah puas, dan ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepada-Mu dari empat hal tersebut.” HR.Tarmidzi, Abu Daud, dan Nasa’i).

Dalam berbuat kebaikan, tidak ada salahnya kita mencotohi para sahabat Rasul s.a.w. Mereka merupakan orang-orang yang mempunyai semangat besar dalam meraih suatu kebaikan, di antaranya iaitu Ibnu Umar. Suatu hati, Abu Hurairah memberitahu kepadanya tentang hadis Rasul s.a.w. yang menyatakan :
     “Barang siapa yang mengikuti jenazah hingga disolatkan, maka ia akan mendapat satu qiroth. Dan barang siapa yang menghadirinya hingga dimakamkan, maka akan mendapat dua qiroth.” Rasulullah ditanya, “Apakah dua qiroth itu?” Baginda menjawab, “Seperti ukuran dengan dua gunung yang besar.”(HR.Bukhari dan Muslim).

Setelah Ibnu Umar mendengarnya, ia berkata, “Demi Allah, aku akan mendapatkan qiroth-qiroth yang banyak.” Maka, tidak ada satu pun jenazah yang tidak diikutinya hingga jenazah disolatkan dan dimakamkan.

Friday, November 9, 2012

“ KETIKA MULUT DIKUNCI, TANGAN DAN KAKI BERSAKSI”.

Persoalan tentang nikmat dan amal

Sering kali, tanpa sedar, kita mengabaikan hal penting dalam hidup ini, iaitu nikmat hidup dan kehidupan itu sendiri. Beberapa hal yang perlu kita renungkan berkait dengan nikmat hidup adalah seperti berikut:
1.   Hanya Allah yang mampu memberikan nikmat hidup kepada kita. Apa yang akan terjadi apabila kita tidaak diberikan nikmat hidup oleh Allah? Bagaimana nasib kita kita jika Allah memberhentikan nafas kita walaupun hanya beberapa minit? Tentunya, kita akan mati, bukan?
2.   Allah menjadikan manusia dengan sebaik-baik rupa dan bentuk. Apa yang akan terjadi jika Allah menciptakan kita dalam bentuk binatang? Ini semestinya buruk bagi kita.
3.   Allah menjadikan kita khalifah(pemimpin) dimuka bum ini. Kita ditugaskan untuk mengurus dan mengatur bumi. Kita juga dipersilakan dibumi ini untuk menikmati segala sesuatu yang ada dibumi, asalkan halal dan tidak dilarang oleh hukum agama. Apa yang akan kita alami apabila Allah ciptakan kita sebagai syaitan? Tentunya kita celaka dan rugi. Jadi, kita hendaklah sentiasa bersyukur kerana tidak diciptakan sebagai syaitan.

Muhammad Ibnu Jarir r.a. berkata,” Allah meminta pertanggungjawaban atas nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada kita. Allah akan bertanya,’Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat tersebut? Dari mana kamu mendapatkannya? Dengan cara apa kamu memperolehnya? Nikmat apa saja yang kamu peroleh?”

Pernyataan itu diperkuat dengan hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah r.a. Ia menyata bahawa Rasulullah bersabda:

   “Sesungguhnya nikmat yang pertama ditanya kepada seorang hamba pada hari kiamat, iaitu ‘Bukankah Kami telah menjadikan badanmu sihat dan Kami alirkan air untukmu?”

Amal pertama yang akan ditanya berkaitan dengan hak Allah adalah ibadat solat. Kalau kualiti solat kita oke, semua amal kita akan jadi oke. Dan begitulah sebaliknya.
Rasulullah bersabda:
“ Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari akhirat adalah solat. Sesungguhnya, Allah berfirman kepada para malaikat-Nya, ‘Perhatikan solat hamba-Ku itu.’ Apabila solatnya sudah sempurna, maka pahalanya dinilai sempurna. (bestnya kalau dapat macam ni kan.) Jika solatnya masih kurang, Allah bertanya lagi,’ Apakah ia melakukan solat sunat? Sempurnakanlah solat hamba-Ku dengan solat sunat.” (so untungnya ada yang sunat) (HR.Ahmad,Abu daud dan Albani).

Kesimpulannya, pada hari kiamat, setiap hamba akan ditanya tentang 5 perkara. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Nadhlah bin Ubaid Al-Aslami. Ia mengatakan bahawa Nabi Muhammad bersabda:

“Pada hari kiamat, kedua tapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempatnya, hingga ia ditanya tentang umur (Umur digunakan untuk apa?), ilmu (Apalkah ilmu manfaat yang dimilikinya?), harta (Darimanakah ia mendapatkan harta dan dibelanjakan untuk apa?), dan tubuh (Tubuh digunakan untuk apa?).” (HR.Tirmidzi dan Albani).