Cinta Hakiki

Cinta Hakiki

Thursday, February 25, 2016

Kunci Syurga

Dari sini,
Pergi ke sana.

Jalan elok, 
Jalan baik-baik.

MUSUH NAFSU AJAK MENYERANG
Lailahaillallah Muhammadur Rasulullah